Aktualizace výpočtového nástroje


Svou ekologickou stopu si nyní města ČR mohou spočítat na pozměněném on-line kalkulátoru. Jejich správcem se od počátku srpna roku 2014 stala společnost CI2, o.p.s.

Na základě této změny, bylo možné provést již dlouho očekávané altualizace funkčnosti systému včetně výpočtového algoritmu nástroje. Kalkulátor tak odpovídá nejnovějším požadavkům na výpočet ekologické stopy. Starší data a profily měst, která byla v nástroji uložena zůstala zachována. Zůstala tak uchována kontinuita od jeho spuštění v roce 2011 se všemi orientačními i podrobnými výpočty. 

Archiv