Ekologická stopa Chrudimi podle zpřesněného algoritmu


Město Chrudim je zatím jako jediné v České republice v nejvyšší kategorii Místní Agendy 21. Což mimo jiné znamená, že systematicky sleduje svůj celkový dopad na přírodní zdroje planety – nebo-li ekologickou stopu města.

Vedle Velkého Meziříčí má nejdelší časovou řadu tohoto indikátoru – od roku 2010 – 2014.

Výsledek za rok 2014 činí 4,08 gha/obyvatele vedle 0,56 gha/biokapacity. To je příznivý výsledek pod průměrem České republiky, který činí 5,3 gha/obyvatele. Meziročně ekologická stopa města mírně narostla (o 6 %). Nárůst částečně ovlivnila změna výpočtu. V algoritmu byl poprvé použit specifický emisní faktor elektrárny v Opatovicích, nikoliv obecný faktor za ČR. Jsme rádi, že se výpočet tímto způsobem zpřesnil a ekologická stopa města se stává stále relevantnějším indikátorem udržitelného rozvoje města.

Archiv