Místní kampaně "Ekologická stopa města" byly započaty


Města a obce, která se zapojila do iniciativy Ekologická stopa českých měst, popularizují ekologickou stopu a udržitelný rozvoj prostřednictvím kampaní cílených na své obyvatele.

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. připravila "Manuál kampaně zaměřené na veřejnost k popularizaci udržitelného rozvoje prostřednictvím ekologické stopy" a poskytla jej městům a obcím, které si stanovují svou ekologickou stopu. V rámci výpočtu mohou prostřednictvím navržené kampaně oslovit své obyvatele a seznámit je s ekologickou stopou a postupem jejího stanovování ve své obci. 

Kampaň obsahuje jednak sérii krátkých článků věnovaných ekologické stopě a také jednotné grafické prvky, kterými lze doprovodit zmíněné články na webových stránkách a v místním tisku. Podlady pro místní kampaň je možné stáhnout na těchto stránkách. 

Ke stažení


Podklady pro místní kampaň

Archiv