Novinky v projektu - prodloužení projektu a další


Na základě jednání s donorem projektu, Ministerstvem životního prostředí, byl projekt prodloužen o 4 měsíce, tj. do 31.10.2011. Důvodem je především zájem donora o přijetí dobrovolných cílů pro snížení ekologické stopy zapojených měst (viz. dále). S prodl

 

1. Posunutí termínu závěrečného semináře 
Závěrečný seminář, na kterém budou předány certifikáty městům zapojených do výpočtu ekologické stopy, byl přesunut z června tohoto roku na přelom září/říjen. O přesném termínu a programu semináře Vás budeme informovat.
 
2. Harmonogram projektu do jeho ukončení 
Naším cílem je do konce června dokončit výpočty ekologické stopy zapojených měst, ať už jde o orientační či podrobný výpočet. Letní měsíce budeme věnovat prezentaci výsledků měst a jednání k přijetí dobrovolných cílů ke snížení ekologické stopy.
 
3. Dobrovolné cíle snížení ekologické stopy města 
Výpočet ekologické stopy města není cíl sám o sobě.  Tím je realizace opatření, které povedou ke snížení ekologické stopy a udržitelnému rozvoji měst.  To může být motivováno přijetím dobrovolného cíle městem, například formou zařazení ekologické stopy jako klíčového indikátoru strategického plánu města. Tomuto tématu budeme věnovat finální fázi projektu. Rádi Vás navštívíme a seznámíme jak s výsledky ekologické stopy Vašeho města, tak s možnosti přijetí dobrovolného cíle. 

Archiv