Ekologická stopa měst - Metodika výpočtu


Co to je ekologická stopa? Jak se stanovuje na místní úrovni? Jaké data jsou k jejímu výpočtu potřeba? Jak tyto data zadat do systému výpočtu? To jsou základní otázky, na které publikace "Ekologická stopa měst - Metodika výpočtu" odpovídá.

Metodika byla připravena s ohledem na praktické využití stanovení ekologické stopy v prostředí měst a obcí České republiky. Umožňuje nejenom získat přehled, co to ekologická stopa je a jak ji v prostředí města využít, ale rovněž odkazuje na konkrétní datovou základnu potřebnou pro provedení výpočtu. Publikace je rovněž k dispozici v tištěnné podobě v kanceláři inciativy TIMUR (http://www.timur.cz).

Publikace byla připravena v rámci projektu: "Ekologická stopa - popularizace udržitelného rozvoje na místní úrovni" podpořeného z Revovingového fondu Ministerstva životního prostředí. 

Ke stažení


Metodika výpočtu ekologické stopy města

Archiv