Závěrečný seminář: Ekologická stopa měst


Dne 24. listopadu 2011 se uskuteční závěrečný seminář, na kterém bude provedeno zhodnocení výsledků výpočtu ekologické stopy a předána osvědčení o výpočtu.

Závěrečné setkání je uspořádáno zejména pro zástupce partnerských měst, která si aktivně (prostřednictvím podrobného výpočtu) stanovila ekologickou stopu a biokapacitu města. Během setkání budou kromě zhodnocení projektu a představení výsledků předána osvědčení o výpočtu ekologické stopy města a osvědčení o stanovení dobrovolného cíle ke snížení ekologické stopy města. 

Ke stažení


Program na závěrečný seminář

Archiv