Města schvalují dobrovolné cíle ke schválení ekologické stopy


Jedním z navazujících úkolů po výpočtu ekologické stopě města je stanovení dobrovolného cíle k jeho snížení. Tento závazek v oblasti udržitelného rozvoje prozatím přijalo pět měst.

Jedná se o Kopřivnici, Velké Meziříčí, Semily, Vsetín a Prachatice. Ve všech těchto městech Rada města nebo Zastupitolstvo města  schválilo deklaraci ke snížení ekologické stopy města. Předmětem této deklarace je přihlášení se k odpovědnosti za rozvoj města a nezvýšení dosavadních hodnot ekologické stopy. Samotná deklaryce je přílohou této zprávy. 

Ke stažení


Deklarace_ke_snížení_ekologické_stopy_města

Archiv