Jak k lepšímu a levnějšímu!

Škola ID: 48
Rok vzniku: 2013

Škola: ZŠ Červená Voda

Třída: 9.

Rok vzniku projektu: 2013

Anotace:

Účelem projektu, který jsme nazvali JAK K LEPŠÍMU A LEVNĚJŠÍMU!, je snížení ekologické stopy školy. Po dobu několika týdnů jsme shromažďovali údaje potřebné ke spočítání ekologické stopy. Z výsledků jsme zjistili, že naše škola má vysokou ekologickou stopu. Jelikož za několik týdnů naši školu opustíme, rozhodli jsme se navrhnout projekt, který bude pro školu a životní prostředí prospěšný a bude mít trvalý přínos. Navrhujeme proto výměnu starého osvětlení
za úsporná svítidla ve dvou učebnách. Nové úsporné osvětlení bude sloužit všem žákům školy, kteří přijdou po nás.

Byl projekt realizován: ANO

Typ opatření: výměna svítidel

Klíčová slova: úspory, energie, topení
Text projektu: Jak k lepšímu a levnějšímu!