Ekostopa školy

Mluvit o „ekologičnosti“ provozu školy či „udržitelnosti“ školy je nezáživné a asi málokdo si za tím představí něco konkrétního. Ať už jde o učitele, či ještě méně jejich žáky. Můžeme se na otázku podívat z druhé stránky. Podstata věci je vlastně docela jednoduchá. Každá lidská aktivita, provoz každého zařízení, stroje, budovy či dopravního prostředku je umožněn díky využívání přírodních zdrojů, jako je ropa, železná ruda či dřevo a vede k vytváření odpadů. Množství spotřebovaných zdrojů a vytvořených odpadů dokážeme změřit a porovnat s tím, kolik jich planeta Země nabízí (v případě zdrojů) a kolik jich dokáže pohltit a zneškodnit (v případě odpadů). Zjistíme tak, jak daleko či blízko jsme od společnosti, která je “ekologická“ či „trvale udržitelná“.

Uvažujme lidskou společnost, která dokáže na Zemi fungovat dostatečně dlouho, aniž by si podřezala větev, na které sedí. Právě posouzení udržitelnosti či „ekologičnosti“ společnosti je místo pro uplatnění ekologické stopy. Ekologická stopa ukazuje závislost na přírodním prostředí, ve kterém žijeme, a na přírodních zdrojích, které využíváme. Jako „ekologická kamera“ snímá požadavky lidské společnosti na přírodu a převádí je do srozumitelných obrazů a čísel. To co platí pro celou lidskou společnost, lze v menším měřítku využít na úrovni školy. 

Provoz školy je umožněn díky stavebním materiálům, z kterých byla postavena, a díky elektřině a zemnímu plynu, používaných na svícení, vytápění a napájení. Školní jídelna využívá potraviny z míst blízkých a vzdálených a žáci i jejich učitelé do školy chodí pěšky, jezdí osobním automobilem nebo veřejnou dopravou. K výuce je potřeba spousta učebnic, papíru, sešitů, počítačů a dalších věcí a zařízení. Některé suroviny se třídí, jiné končí nenávratně na skládce. Přepočtením těchto a mnoha dalších zdánlivě nesouvisejících údajů na plochu odpovídající produktivní půdě a sečtením různých složek (budova školy, stravování, doprava, spotřeba a odpady) získáme ekologickou stopu školy.

 

 

 

 

ES fotogalerie banner02 150x220

 

ES vystava banner 150x220

 

Podpora

Donor

 

Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa.

 
Timur

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

Senovážná 2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 602 435 421

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.timur.cz