Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji

Donor projektu: Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Realizační tým:

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. (nositel projektu)

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje

Pracovníci projektu v rámci TIMUR: Josef Novák, Viktor Třebický, Miroslav Lzpač, Michael Pondělíček

Cílové skupiny: města, školy v ČR a v Praze

Doba realizace: 2007-2009

Hlavním cílem projektu byl rozvoj kvalifikace pracovníků veřejné správy, vzdělávacích a informačních institucí a NNO Ústeckého kraje v oblasti nástrojů strategického plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Do projektu bylo aktivně zapojeno pět ústeckých měst a to Bílina, Krásná Lípa, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Rumburk.

Specifické cíle projektu:

1) Shrnout dosavadní poznatky, informace a zkušenosti z oblasti nástrojů pro strategické plánovaní a vyhodnocování udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni do systému školení, výukových a metodických materiálu tak, aby bylo zajištěno jejich co nejefektivnější předání cílovým skupinám projektu.

2) Formou školení (seminářů, workshopů) seznámit jednotlivé cílové skupiny z celého území Ústeckého kraje s problematikou nástrojů pro strategické plánovaní a vyhodnocování udržitelného rozvoje.

3) Poskytnout pracovníkům veřejné správy, vzdělávacích a informačních institucí, poradenských center a NNO metodickou pomoc při přípravě a realizaci konkrétních místních mikroprojektu vedoucích k praktickému využití nástrojů pro strategické plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje.

4) V rámci přípravy místních mikroprojektů podpořit spolupráci cílových skupin projektu na místní úrovni (tj. spolupráce veřejné správy, vzdělávacích a informačních institucí, NNO) a zapojení veřejnosti.

5) Informovat cílové skupiny projektu vč. veřejnosti na území Ústeckého kraje o problematice udržitelného rozvoje a jeho praktickém prosazování za využití stávající struktury pro průběžné informování veřejnosti (zejm. prostřednictvím knihoven a místních/regionálních NNO, příp. městských informačních center, místních a regionálních médií, internetu atd.).

6) Vytvořit 5 pracovních míst v místech, kde byly vytvořeny místní projekty a vytvořit strukturu pro jejich realizaci a pokračování i v budoucnosti (formou zaměstnání místních koordinátoru a vytvoření místních akčních týmu a informačních bodu)

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách hlavního realizátora projektu

 

 

 

 

ES fotogalerie banner02 150x220

 

ES vystava banner 150x220

 

Podpora

Donor

 

Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa.

 
Timur

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

Senovážná 2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 602 435 421

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.timur.cz