Ekologická stopa školy jako praktický nástroj EVVO v Praze

Donor projektu: Hlavní město Praha

Pracovníci projektu: Božena Svobodová

Cílové skupiny: školy v Praze

Doba realizace: 20010-2011

Cíl projektu: Obecným cílem projektu je využití kalkulátoru pro výpočet ekologické stopy jako nástroje pro prosazování cílů udržitelné spotřeby ve školách Hlavního města Prahy.

Konkrétní cíle:

  1. Popularizace ekologické stopy školy jako nástroje udržitelné spotřeby a ekologizace veřejné správy a zapojení škol do výpočtu ekologické stopy školy a do výuky ekologické stopy na školách.
  2. Zajištění metodické podpory zapojeným školám do výpočtu ekologické stopy prostřednictvím elektronické, telefonické a osobní konzultace a prostřednictvím pracovních listů („Ekologická stopa ve výuce různých předmětů").

Pro naplnění všech cílů byly realizovány následující aktivity:

Aktivita 1. Příprava a distribuce metodického listu „Ekologická stopa ve výuce různých předmětů"

Byl vytvořen metodický materiál„Základy pro výuku ekologické stopy", který je elektronicky ke stažení na webových stránkách http://www.ekostopa.cz i http://www.timur.cz a byl poskytnut jej školám majícím zájem o výpočet ekologické stopy a o výuku ekologické stopy na jejich škole. Strukturovat metodický materiál tak, aby byl využitelný přímo v konkrétním předmětu.

Aktivita 2. Aktivní a pasivní komunikace se školami a jejich průběžná metodická podpora

Na počátku projektu byly všechny pražské školy osloveny prostřednictvím letáku s možností zapojení se do výpočtu ekologické stopy školy.

Do projektu se celkem přihlásilo 20 pražských škol. Ekologickou stopu své školy celkem počítalo 16 škol. Vypočítat výslednou ekologickou stopu se podařilo 13 školám, z nichž 3 školy vypočítaly svou ekologickou stopu již během března, 4 školy využily možnosti výpočtu na semináři a zbylých 6 svou ekologickou stopu spočítalo během května či června. Výsledné ekologické stopy jsou uvedeny v tabulce (viz níže) a ekologické stopy jednotlivých škol s podrobnou tabulkou a grafem jsou dále.

Ekologická stopa byla prezentována vydáním článku v Bulletinu TIMUR č.2 ročník IV. a na konferenci EVVO pro pedagogy organizované Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy (Toulcův Dvůr), která proběhla 11. listopadu 2010 v MŠ a ZŠ Na Beránku (Praha 12).

Tabulka: Výsledná ekologická stopa vybraných pražských škol

 

Název a adresa školy

Výsledná ES školy

1

ZŠ Marjánka, Bělohorská 52/417, 169 00 Praha 6

147,3792

2

ZŠ Janského, Janského 2189, 155 00 Praha 5

107,4877

3

FZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, Fingerova 2186, 158 00 Praha 5

219,7412

4

ZŠ Podbělohorská 26, 150 00 Praha 5

65,2733

5

ZŠ Ch. Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5 - Velká Chuchle

42,3775

6

FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle

100,5752

7

ZŠ Klánovice, Slavětínská 200, 190 14 Praha 9

---

8

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády, Antonína Čermáka 6/1022, 160 00 Praha 6

103,745

9

ZŠ Laudova, Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 - Řepy

46,7351

10

ZŠ Ratibořická, Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9 -Horní Počernice

131,184

11

Gymnázium E. Krásnohorské, Ohradní 55, 140 00 Praha 4

136,685

12

Lauderovy školy, Belgická 25, 120 00 Praha 2

53,1172

13

ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy

116,0836

14

ZŠ Angel, Angelovova 3183, 143 00 Praha 4 - Modřany

---

15

Gymnázium Arabská, Arabská 14, 160 00 Praha 6

---

16

SŠ – COPTH, Poděbradská, 190 00 Praha 9

101,2978


Aktivita 3. Organizace semináře k problematice ekologické stopy školy.

Byl uspořádán jednodenní seminář (26. dubna 2011 ve FZŠ Otokara Chlupa v Nových Butovicích) určený především pražským učitelům ZŠ a SŠ a jejich zřizovatelům (MHMP, městské části). Na semináři byl představen koncept ekologické stopy a také všechny metodické materiály využitelné k její výuce ve školách. Všichni zúčastnění zde měli také možnost vypočítat ekologickou stopu své školy na on-line kalkulátoru. Semináře se zúčastnilo 15 osob, převážně pedagogů přihlášených do projektu.

mhmp

 

 

 

 

ES fotogalerie banner02 150x220

 

ES vystava banner 150x220

 

Podpora

Donor

 

Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa.

 
Timur

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

Senovážná 2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 602 435 421

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.timur.cz