EKOSTOPA jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol

Ecological footprint as a tool of education for sustainable development on primary and secondary schools

logo ES skolyDonor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Evropského sociálního fondu ČR

Koordinátorka projektu: Simona Kosíková,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil 602 435 421

Pracovníci projektu: Michaela Pomališová, Iva Hönigová, Viktor Třebický

Doba realizace: 10/2010 – 09/2013 (36 měsíců)

Cílové skupiny: Žáci 8. a 9. tříd ZŠ, studenti SŠ, učitelé, vedoucí pracovníci škol, ostatní žáci.

Cíl projektu:

Příprava a zavedení uceleného vzdělávacího modulu EKOSTOPA do výuky žáků posledních ročníků ZŠ a studentů SŠ zaměřený na průřezové téma environmentální výchova, konkrétně udržitelný rozvoj, hospodaření s přírodními zdroji a spotřebu. Modul vychází z konceptu ekologické stopy (ES), jenž umožňuje exaktně vyjádřit (ne)udržitelnost současné spotřeby. Koncept ES se na spotřebu dívá v kontextu společensko-ekonomických podmínek a představuje tak dobrý základ pro výuku znalostí o ŽP, zároveň umožňuje provázání s dalšími vzdělávacími oblastmi a poskytuje dobrý prostor pro nácvik klíčových kompetencí.

Abychom učitelům co nejvíce usnadnili zařazení modulu do vyučování, je v projektu plánována série seminářů pro učitele. Budou připraveny i výukové a metodické materiály, jejichž významná část využívá ICT (informační a komunikační technologie).

Inovativní přínos projektu spočívá v praktické části modulu: žáci aplikují nabyté znalosti v prostředí školy tak, aby vlastním přičiněním dosáhli obecně prospěšného cíle – reálného zlepšení ekologické bilance provozu školy.

Klíčové aktivity:

  1. Vzdělávací modul EKOSTOPA (představení konceptu ES, výpočet ES školy, projekty žáků na snížení ES školy, představení projektů ředitelům škol, částečná realizace žákovských projektů aj.)
  2. Internetový kalkulátor ekologické stopy školy
  3. Semináře pro učitele
  4. Metodické materiály pro učitele
  5. Výstava o ekologické stopě školy
  6. Databáze dobré praxe pro prezentaci výsledků výpočtu ES školy

opvk hor zakladni logolink rgb cz

 

 

 

 

ES fotogalerie banner02 150x220

 

ES vystava banner 150x220

 

Podpora

Donor

 

Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa.

 
Timur

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

Senovážná 2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 602 435 421

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.timur.cz